De nieuwe leidraad 'Werken aan veiligheid' geeft gemeenten handvatten voor de hulp, ondersteuning en bescherming aan inwoners die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties of ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. De leidraad vervangt het 'Kwaliteitskader werken aan veiligheid'.

Download de Leidraad (pdf, 306 kB)

Handvatten voor gemeenten 

Het kader is in lijn gebracht met de laatste inzichten en de ontwikkeling richting het Toekomstscenario kind- en gezin. De leidraad is weliswaar beter afgestemd op het Toekomstscenario, maar omdat de nieuwe manier van werken aan veiligheid nog volop in ontwikkeling is, zijn er nog geen uitgekristalliseerde beelden bij het toekomstige stelsel of wetgeving. Daarom biedt de leidraad handvatten voor gemeenten hun opdrachtgevende rol binnen het huidige stelsel en rekening houdend met de huidige wet en regelgeving.

Deze versie van de leidraad moet daarom gezien worden als een tussenproduct op weg naar het Toekomstscenario. Om gemeenten die het Toekomstscenario beproeven niet te belemmeren, biedt de leidraad ruimte om beargumenteerd op onderdelen van de leidraad af te wijken.  

Routekaart en zelfscan