Met ondersteuning vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis gingen 5 pilotregio’s aan de slag om de aanpak tegen seksueel geweld in hun regio vorm te geven en (door) te ontwikkelen. Op basis van hun ervaringen en landelijke kennis zijn bouwstenen ontwikkeld.

De bouwstenen zijn voor gemeenten en hun samenwerkingspartners te gebruiken bij de inrichting van een effectieve regionale aanpak tegen seksueel geweld.

Regionale aanpak tegen seksueel geweld: landelijke bouwstenen (1,2 MB)

Aanbeveling tot gecoördineerde aanpak tegen seksueel geweld op regionaal niveau

Aanleiding voor dit traject was een aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen om te zorgen voor een gecoördineerde aanpak tegen seksueel geweld op regionaal niveau en de monitoring hiervan. Vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis werd het beeld bevestigd dat regio’s veelal niet beschikten over een gecoördineerde aanpak seksueel geweld op regionaal niveau. De bouwstenen vormen een fundament voor gemeenten om met hun partners een regionale aanpak tegen seksueel geweld aan de slag te gaan.