De Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) ontsluit data die gebruikt kunnen worden bij de agendering, aansturing, inrichting en uitvoering van de aanpak van HGKM. Regioplan ondersteunde in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 regio's bij het werken met de Impactmonitor.

Ondersteuning Regioplan

De ondersteuning was gericht op zowel kennisverspreiding over het bestaan en de inhoud van de Impactmonitor als het praktische gebruik ('hoe vind ik welke cijfers'). Beleid en uitvoeringspraktijk van gemeenten, regio's en hun ketenpartners werden hierbij betrokken. Regioplan bood ook ondersteuning bij de inzet van de cijfers voor ontwikkeling en evaluatie van beleid en voor het sturen op de uitvoering van de aanpak. Daarbij werd ook informatie opgehaald om de monitor verder te ontwikkelen.

Inzichten voor verbeteren gebruik en instrumenten

Het project resulteerde in een eindrapport waarin inzichten voor het verbeteren van het gebruik van de Impactmonitor zijn gebundeld en dat een advies bevat voor de verdere ontwikkeling van de Impactmonitor. Ook zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld om het gebruik te ondersteunen en daarmee het kennisgestuurd werken in regio's te versterken.

Hieronder het eindrapport en de instrumenten zoals gepubliceerd op de website van Regioplan: