Burgemeester Peter Oskam (Capelle aan den IJssel) nam vanmiddag, namens de VNG, het rapport 'Help!, ook na mijn 18e' van Defence for Childeren in ontvangst. Het rapport is opgesteld na onderzoek en gesprekken met meisjes die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op, die per 1 februari 2020 aangetreden is als lid Raad van bestuur bij Siza in Arnhem.
Zoals eerder bericht, gaat de gegevensuitwisseling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten over op een nieuw systeem: Injus. Het Project Detentie & Re-integratie laat (mede namens Justid) weten dat de overgang in maart plaatsvindt, de precieze datum volgt nog.
Onder de vlag ‘Allen voor Eén’ brengen in de regio Zaanstreek-Waterland gemeenten, politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Veilig Thuis, GGD en zorginstanties.de werelden van zorg en veiligheid bij elkaar. Het uiteindelijke doel: inwoners passende, snelle en betere hulp bieden.
In 2019 hebben achttien jeugdwethouders deelgenomen aan het bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Hun ervaringen zijn gebundeld in de publicatie 'Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren'.
Op de koers van het Hoofdlijnenakkoord GGZ - en binnen het huidige stelsel - doen gemeenten wat ze kunnen om het leven van inwoners met (ernstige) psychische aandoeningen beter te maken. Zij lopen echter tegen obstakels aan die het effect van deze inspanningen in de weg zitten.
Meldmedewerkers, triagisten, wijkteams en andere (beleids)ambtenaren betrokken bij de Wvggz: voor hen heeft VNG Academie diverse incompany trainingen in het aanbod.
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (JenV) was donderdag 16 januari te gast bij de VNG. Thema van het werkbezoek was de aanpak van mensenhandel en de rol van gemeenten daarin.
De VNG heeft een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op de Wvggz gemaakt. De DPIA beschrijft de impact van de nieuwe Wvggz op de privacy van de betrokkenen, en wat gemeenten moeten doen om de privacy te borgen.
De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ is beschikbaar. Deze beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.