Nieuws

Ons standpunt

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving: dat zijn wat de VNG betreft de uitgangspunten voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de preventieve aanpak van radicalisering. Daarnaast hebben zij ook een cruciale rol bij het realiseren van een integrale lokale aanpak waarbij de verbinding zorg, onderwijs en veiligheid wordt doorontwikkeld en bestendigd.

Kennis en advies: ondersteunende platforms

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen terecht bij het platform JEP. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt praktijkkennis aan op het brede terrein van maatschappelijke spanningen en het meer specifieke terrein van radicalisering. De ESS adviseert hoe u deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen u hierin kunt samenwerken. De Zorg- en Veiligheidshuizen bieden ondersteuning bij de persoonsgerichte aanpak van inwoners waar sprake is van radicaliseringsproblematiek.

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid.