Geachte leden van de vaste Kamercommissie J&V,

U vergadert op 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen.

In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. De decentrale overheden hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.