Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verrichten enorm belangrijk werk voor Nederland. De boa’s in de openbare ruimte (gemeentelijke handhavers) krijgen meer en meer een eigenstandige rol in de aanpak van lokale leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken, zij weten wat er in de wijken speelt en zijn vaak het eerste aanspreekpunt van inwoners voor deze onderwerpen. Boa's handhaven op veelvoorkomende overlastfeiten als hinderlijk gedrag van hangjongeren, afval op straat en verkeersovertredingen. Zo dragen ze bij aan de leefbaarheid van de openbare ruimte en zijn ze in veel situaties een onmisbare samenwerkingspartner van de politie.

Ons standpunt

De gemeentelijke handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol bij de aanpak van veelvoorkomende overlast en ergernissen. De VNG pleit voor uitbreiding van het takenpakket en de bevoegdheden, boa's zouden bijvoorbeeld moeten kunnen optreden tegen lichte verkeersovertredingen. Politie en handhavers moeten samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, ieder vanuit de eigen rol.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Toezicht en handhaving en Veilige wijk

1337 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 om 07:34

Publicaties & Brieven