Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. 

Wettekst Winkeltijdenwet

De Winkeltijdenwet zoals gepubliceerd op Overheid.nl 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2913 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 9 december 2022 om 16:41

Publicaties & Brieven