Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6:00 en na 22:00 gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. 

Nieuws

Wettekst Winkeltijdenwet

De Winkeltijdenwet zoals gepubliceerd op Overheid.nl 

Vraag en antwoord

VNG fora