Gemeentelijke handhavers (boa’s) spelen een steeds belangrijkere rol bij toezicht, handhaving en opsporing van bepaalde strafbare feiten in de openbare ruimte. Om hier zo verstandig mogelijk mee om te gaan, ontwikkelen de gemeenten en de VNG een Gezamenlijke Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022-2024.
De Tweede Kamer debatteert op 16 juni met minister Grapperhaus over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Reden voor de VNG om bij de Kamer een aantal zaken onder de aandacht te brengen.
Veel gemeenten zijn nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) en de mogelijkheden van deze wet. Dat blijkt uit de tweede evaluatie van de wet.
In een nieuwe ledenbrief brengen wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom corona. Deze keer: de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tozo, de Tonk, en het vervoer van ouderen naar priklocaties.
Minister Grapperhaus (JenV) heeft zaterdag jl. in overleg met de boa-bonden, de politie en het OM besloten dat met ingang van maandag 25 januari 21.00 uur boa's in domein 1 tijdelijk ook bevoegd zijn voor handhaving van de avondklok. Dit naar aanleiding van een verzoek van de boa-bonden.
Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten.
In juli 2020 zijn gemeenten geïnformeerd over de problemen rond Outlaw Motorcycle Gangs. En in oktober verzonden we een brief over modelbepalingen die uiterlijk vertoon van verboden organisaties, zoals OMG’s, in de openbare ruimte kunnen verbieden. De verhouding tussen deze brieven vraagt meer duidelijkheid.
Steeds vaker hebben gemeenten en burgemeesters te maken met ernstige verstoringen van de openbare orde bij panden, zoals woningen, die worden blootgesteld aan geweld van buitenaf en/of waar (vuur)wapens worden gevonden. Het wachten is op verruiming van artikel 174a van de Gemeentewet.
Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Wie eenmaal een mes op zak heeft, gebruikt dat sneller, met alle ingrijpende gevolgen van dien.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een toolbox ontwikkeld met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod.