Nieuws
Het uniform vormt een belangrijk onderdeel van de identiteit van de handhaver openbare ruimte. Het Modeluniform Gemeentelijke Handhaver Openbare Ruimte (domein I) is geactualiseerd en levert een bijdrage aan de uniformiteit, herkenbaarheid, professionaliteit, veiligheid, gezag en dus het imago van handhavers.
Het onderwerp levensbeschouwelijke uitingen bij handhavers is actueel. De VNG vindt dat wet- en regelgeving op dit punt leidend moet zijn en wil het maatschappelijke debat hierover blijven voeren. Dit was ook onderwerp van gesprek met de minister van JenV.
Het gaat slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 745 verkeersdoden en 8.300 zwaargewonden. Als we deze trend willen keren, zijn wegaanpassingen en campagnes niet voldoende. Er moet ook voldoende verkeershandhaving zijn.
In de zomer van 2023 is op bestuurlijk niveau meerdere malen gesproken over de onrust en onvrede die is ontstaan rond de aanvraag om een korte wapenstok voor boa’s in domein 1 (openbare ruimte). Dit heeft uiteindelijk geleid tot voorstellen voor het aanvraagproces en de advisering op de aanvraag.
In 2022 en begin 2023 is het modeluniform van de boa’s geëvalueerd op beheer en gebruik. Deze evaluatie is onlangs afgerond en publiceren we nu onder de titel 'Uniform in beeld'.
Justis startte 1 juli 2022 met een nieuw product: de Verklaring Omtrent het Gedrag politiegegevens, kortweg de VOG P. Het aantal werkgevers en functies waarvoor deze VOG P verplicht is, is vanaf 1 mei 2023 uitgebreid.
Er is meer duidelijkheid nodig over de rollen en bevoegdheden bij de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Dat is de kern van de boodschap van het position paper dat de VNG opstelde met oog op het rondetafelgesprek 'Online gebiedsverbod' in de Tweede Kamer op 11 april.
Het kabinet ziet niets in een totaalverbod op tractoren bij demonstraties. Volgens minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken is zo’n verbod een te grote inperking van het recht op demonstratie.
In de gemeente Utrecht werd in 2021 een proef gestart waarbij boa’s handhaven op lichte verkeersovertredingen. Na positieve uitkomsten besloot minister Yesilgöz (JenV) om de pilot boa verkeershandhaving uit te breiden naar de gemeenten Breda, Harderwijk, Schouwen-Duiveland, Venlo en Zaanstad.
Hubert Bruls vindt dat nieuwe burgemeesters moeten worden geselecteerd op hun vermogen om een crisis tegemoet te treden. Als ze daarover niet beschikken, zouden ze na hun benoeming een opleiding moeten volgen voor ze daadwerkelijk als burgemeester beginnen.