De Alcoholwet, in werking getreden per 1 juli 2021, bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Deze betreffen: het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca en slijterijen, het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren, het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken (zoals een bierfiets) en het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied bij ernstige overlast of verstoring van de openbare orde. Lees verder

Vraag en antwoord

Handreiking toezicht op de Alcoholwet

Een groeiend kennisplatform dat praktisch informatie en handvatten verzameld om Alcoholwet-handhaving effectief in te richten. Deze website/handreiking begeleidt u bij het inrichten van de handhaving op de leeftijdsgrens en doorschenken. U vindt hier de benodigde informatie, praktische handvatten, best practices voor leeftijdsgrens en doorschenken handhavingsbeleid en ervaringen van andere gemeenten. 

Publicaties & Brieven