De Alcoholwet, in werking getreden per 1 juli 2021, bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Dit betreft: het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca en slijterijen, het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren, het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken (zoals een bierfiets) en het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied bij ernstige overlast of verstoring van de openbare orde. Lees verder

Vraag en antwoord

Handreiking toezicht op de Drank- en horecawet

Deze handreiking biedt gemeenten ondersteuning bij en praktische informatie over handhaving van de Drank- en horecawet. De handreiking gaat met name in op twee elementen: handhaving van naleving van de leeftijdsgrens en handhaving in geval van dronkenschap.

Publicaties & Brieven