Ledenbrief nummer

Lbr. 21/032

In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Deze evaluatie en het in het najaar van 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord vormen de basis voor de wijziging van de DHW. De wijzigingen zijn op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd (Stbl. 2021, 26). De naam van de wet wijzigt van Drank- en Horecawet in Alcoholwet. Het bijbehorende Alcoholbesluit verkeert nog in de afrondende fase. De nieuwe Alcoholwet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in werking.