In het kader van het Nationaal Preventieakkoord is er van 2019 t/m 2021 een pilot horizontaal toezicht op supermarktketens uitgevoerd. In deze pilot experimenteerden 4 gemeenten samen met 4 supermarktketens met horizontaal toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij  alcoholverkoop. 

Jaartal

2022

Afzender

Bureau Objectief

De aanpak heeft als voordeel voor de ketens dat ketens die al goed naleven een minder hoge toezichtlast ervaren. De gemeenten hebben daardoor juist een lagere werkdruk voor het toezicht bij deze ketens. Immers is er bij horizontaal toezicht minder controlecapaciteit nodig dan bij het reguliere toezicht bij verkooppunten waar alcohol wordt verkocht. Voor de gemeenten is hetzelfde het geval, maar dan natuurlijk vanuit de rol van toezichthouder. Immers is bij horizontaal toezicht minder controlecapaciteit nodig dan bij verkooppunten van alcohol waar regulier toezicht plaatsvindt. Zowel de gemeenten als de ketens waren positief over de aanpak. 

Stappenplan voor horizontaal toezicht

Gemeenten die zelf aan de slag willen met horizontaal toezicht kunnen gebruik maken van het stappenplan. Het stappenplan helpt gemeenten om een soortgelijke werkwijze  te implementeren.
Het stappenplan bestaat uit 3 fases:
1. Selectie & Samenwerking
2. Monitoring & Bijsturing
3. Evaluatie & Opvolging implementeren. 
 

Best practices voor zelfstandige ondernemers 

In het kader van de CBL pilot zijn de good practices in het alcoholbeleid van ketensupermarkten vertaald naar beleid voor zelfstandige ondernemers. Dit leidde tot een stijging van ruim 25% in de naleving bij ongeveer 40 deelnemende ondernemers.