'Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.' Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft het rapport en advies van de werkgroep omarmd.

Ons standpunt

  • De VNG en het Bureau Regioburgemeesters pleiten voor een algemeen verbod op lachgas en alle designerdrugs. Landelijk beleid en regelgeving zou zorgen voor eenduidigheid en willekeur en waterbedeffecten voorkomen.
  • Gemeenten pleiten voor een aanpak van cannabisgebruik gebaseerd op 3 pijlers: preventie, intensieve handhaving en repressie van illegale teelt en verkoop door criminele netwerken, en een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik.

Publicaties & Brieven