Het huidige gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op 3 pijlers: preventie, intensieve handhaving en repressie gericht op illegale teelt en verkoop door criminele netwerken, en een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik.
Het gebruik van en handel in lachgas en designerdrugs zorgen voor steeds meer problemen in gemeenten. Naast ernstige gezondheidsrisico’s en overlast leidt het gebruik van deze middelen tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Per 1 januari geldt een landelijk lachgasverbod.

Ons standpunt

Gemeenten pleiten voor een aanpak van cannabisgebruik gebaseerd op 3 pijlers:

  1. preventie
  2. intensieve handhaving en repressie van illegale teelt en verkoop door criminele netwerken
  3. een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik

Publicaties & Brieven