'Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.' Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft het rapport en advies van de werkgroep omarmd.

Actueel: Experiment gesloten coffeeshopketen

Het is goed dat er een voorstel ligt om te komen tot een experiment voor een gesloten coffeeshopketen. Gemeenten hebben hier lang voor gepleit. Voor de zomer sprak de VNG met Tweede Kamerleden over het experiment (bekend als het 'wietexperiment'). We vroegen aandacht voor zaken die de praktische uitvoerbaarheid van het experiment nog in de weg staan.

Ons standpunt

Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  1. Preventie: het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Intensieve handhaving en repressie: het bestrijden van de illegale teelt en verkoop door de criminele netwerken.
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik.

Publicaties & Brieven