'Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.' Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft het rapport en advies van de werkgroep omarmd.

Ons standpunt

Gemeenten pleiten voor een aanpak van cannabisgebruik gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Preventie: het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Intensieve handhaving en repressie: het bestrijden van de illegale teelt en verkoop door de criminele netwerken.
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik.

Publicaties & Brieven