Inleiding
Nu de AMvB ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ in voorhangprocedure is gebracht, wil ik u informeren over de visie van de VNG.
Allereerst zijn wij verheugd dat er een voorstel ligt om te komen tot een experiment voor een gesloten coffeeshopketen. Het is een onderwerp waar gemeenten lang voor gepleit hebben en er is ruimte geweest om onze inbreng onder de aandacht te brengen.