14 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/015
In de ledenbrief wordt ingegaan op de gevaren van oneigenlijk gebruik van lachgas en de bestaande juridische mogelijkheden voor gemeenten om overlast hieromtrent aan te pakken.
13 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van...
18 april 2019
Brief aan parlement
Inleiding Nu de AMvB ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ in voorhangprocedure is gebracht, wil ik u informeren over de visie van de VNG. Allereerst zijn wij verheugd dat er een voorstel ligt om te komen tot een experiment voor een gesloten coffeeshopketen. Het is een onderwerp waar gemeenten lang voor gepleit hebben...
20 december 2018
Brief aan kabinet
TLD/U201801186
Op 13 november 2018 heeft u ons de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ gestuurd. In de AMvB geeft u een nadere uitwerking van het voorstel tot Wet van het experiment gesloten coffeeshopketen. U heeft ons gevraagd om een reactie naar u toe te sturen over de invulling...
5 november 2018
Brief aan parlement
In week 47 ( 19 – 22 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35000 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor deze onderwerpen: 1. Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt dat we aan de voorkant van het probleem komen en in staat zijn de werkwijzen en de businessmodellen van...
27 september 2018
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, U staat aan het begin van de behandeling van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997), met vandaag de deadline voor het indienen van het Verslag. In een eerder stadium heeft de VNG een reactie/advies gegeven aan de minister van Justitie en Veiligheid over het conceptwetsvoorstel. Wij...