Ledenbrief nummer
TLD/U201801186

Op 13 november 2018 heeft u ons de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ gestuurd.  In de AMvB geeft u een nadere uitwerking van het voorstel tot Wet van het experiment gesloten coffeeshopketen. U heeft ons gevraagd om een reactie naar u toe te sturen over de invulling van de AMvB zoals deze er nu ligt. Hierbij voldoen wij graag aan dit verzoek.

De VNG heeft al eerder aangeven positief te zijn over het initiatief vanuit het Rijk om experimenten mogelijk te maken voor het gereguleerd telen van cannabis. Vanuit die houding willen wij constructief en kritisch meedenken over  de uitwerking van het experiment gesloten coffeeshopketen.

Wij hebben ook voor deze reactie op de AMvB veel van onze leden betrokken om zo een breed gedragen gezamenlijke reactie te kunnen opstellen. Voor een goed uitgewerkt experiment heeft het Rijk het lokaal bestuur nodig, en andersom wij ook het Rijk.

In een eerder stadium hebben we vanuit deze rol al gereageerd op het wetsvoorstel en het advies van de commissie Knottnerus over de uitwerking van het experiment.