De jaarlijkse actualisatie van de Model-Algemene plaatselijke verordening is afgerond. Er zijn onder meer 2 bepalingen toegevoegd om verstoring van de openbare orde of nadelige invloed op de leefbaarheid tegen te gaan, als die wordt veroorzaakt door een onveilig en malafide ondernemersklimaat.

Lees de ledenbrief over de wijziging van de Model-APV

Wijzigingen in de Model-APV

De volgende onderdelen van de Model-APV zijn gewijzigd:

  • Schrappen artikel over verboden lachgasgebruik (artikel 2:48a). Sinds 1 januari 2023 is lachgas een softdrug. Gebruik van lachgas valt voortaan onder artikel 2:78a Openlijk drugsgebruik. 
  • Toevoegen ‘messenverbod’ (nieuw artikel 2:50a) om aantasting van de openbare orde preventief te voorkomen en de veiligheid te bevorderen.
  • Schrappen van categorieaanduidingen F1, F2 en F3 in de definitie van consumentenvuurwerk (wijziging artikel 2:71).
  • Gebiedsontzeggingen (artikel 2:78). Het betreft juridisch-technische en redactionele wijzigingen (zoals: bevel wordt besluit tot opleggen).
  • Toevoegen sluitingsbevoegdheid voor publiek openstaande bedrijfspanden ter bestrijding van ondermijning (nieuw artikel 2:80).
  • Toevoegen vergunningplicht voor aan te wijzen bedrijfsmatige activiteiten ter bestrijding van ondermijning (nieuw artikel 2:81).