In de APV staan de wettelijke regels, die alleen in de betreffende gemeente van kracht zijn. Dit dossier geeft nieuws en informatie over wijzigingen in de APV en over het onderwerp bestuurlijke boete en strafbeschikking. 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2815 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 09:08

VNG Model-APV

De Model-APV wordt zo nodig jaarlijks geactualiseerd. De geconsolideerde tekst van de meest recente versie (met de bijbehorende toelichting) is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan een volledige herziening, die naar verwachting eind 2026 is afgerond. 

Publicaties & Brieven