In de APV staan de wettelijke regels, die alleen in de betreffende gemeente van kracht zijn. Dit dossier geeft nieuws en informatie over wijzigingen in de APV en over het onderwerp bestuurlijke boete en strafbeschikking. 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2908 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 29 september 2023 om 13:33

VNG Model APV

De Model APV wordt jaarlijks geactualiseerd. De geconsolideerde tekst van de meest recente versie (met de bijbehorende toelichting) is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving. 

Publicaties & Brieven