1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/084
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen...
Overig
Het leerstuk van de schaarse vergunningen is voor elke gemeente relevant, maar hoe gaan gemeenten hier in de praktijk mee om? Dat was de vraag waar stagiaire Tim de Graaff voor de zomer onderzoek naar deed voor de VNG. Schaarse vergunningen zijn alle vergunningen waar meer gegadigden voor zijn dan...
Handreiking
In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken deze handreiking opgesteld die de eerdere factsheet over schaarse vergunningen (die door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd is) vervangt. Hoewel het onderwerp schaarse vergunningen ook voorlopig nog in beweging zal blijven, biedt deze handreiking inzicht in de actuele stand van...
Handreiking
DERDE, HERZIENE EDITIE 2018 Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is vaak een complexe zaak. Naast kennis van het te regelen onderwerp, juridische kennis en kennis van de techniek van het regelgeven is voor het opstellen van regelingen een zekere routine vereist. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is in 2011 de...
7 augustus 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/047
Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2018’ van de Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: model-APV) aan. Een groot aantal artikelen in de model-APV is gewijzigd vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen van gemeenten. Het overgrote deel...
26 juli 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/041
Met deze ledenbrief wordt u de ‘zomeraanpassing 2017’ van de VNG Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: model-APV) aangeboden. In deze aanpassing is een aantal artikelen in de model-APV gewijzigd, vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die de VNG het afgelopen jaar heeft ontvangen van gemeenten....