Nieuws
Handreiking
De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV. In de handreiking staat per artikel van de model-APV dat naar het...
Vrachtauto rijdt door smalle straat
1 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/054
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat de APV ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Tot 2030 is er een overgangsfase waarin inhoudelijke aanpassing tot stand moet komen. Met ingang van 1 juli 2022...
luchfoto
12 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/035
Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt een niet te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. In de VNG-ledenbrief ‘Lachgas’ van 14 mei 2020, https://vng.nl/brieven/lachgas gingen we in op de gevaren van oneigenlijk gebruik van lachgas en zetten we uiteen welke...
Boa's in gesprek met man op bankje
2 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/086
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis: de oproep van de werkgroep Depla over jongeren in coronatijd, de Wintereditie van Jeugd aan Zet, ondersteuning van noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties, tips om drukte te verspreiden in de maand december, carbidschieten en de komende VNG...
Jongere in Amsterdam
15 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/075
In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op...
omgevingswet online
14 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/053
De Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. De inhoudelijke wijzigingen lichten wij afzonderlijk toe. In de toelichting bij de Model-APV hebben wij ook nieuwe jurisprudentie verwerkt. Alle wijzigingen in de...
omgevingswet online