Handreiking
In de strijd tegen ondermijning kan de bestuurlijke aanpak een belangrijke plaats innemen. Deze handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening hiervoor willen inzetten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG. Bij vragen over de handreiking kunt...
15 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/075
In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op...
14 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/053
De Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. De inhoudelijke wijzigingen lichten wij afzonderlijk toe. In de toelichting bij de Model-APV hebben wij ook nieuwe jurisprudentie verwerkt. Alle wijzigingen in de...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/084
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen...
Overig
Het leerstuk van de schaarse vergunningen is voor elke gemeente relevant, maar hoe gaan gemeenten hier in de praktijk mee om? Dat was de vraag waar stagiaire Tim de Graaff voor de zomer onderzoek naar deed voor de VNG. Schaarse vergunningen zijn alle vergunningen waar meer gegadigden voor zijn dan...
Handreiking
In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken deze handreiking opgesteld die de eerdere factsheet over schaarse vergunningen (die door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd is) vervangt. Hoewel het onderwerp schaarse vergunningen ook voorlopig nog in beweging zal blijven, biedt deze handreiking inzicht in de actuele stand van...