Ledenbrief nummer

Lbr. 24/029

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal wijzigingen in de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze kunt u in de eigen APV overnemen.

Wijziging Model-APV

De Model-APV wijzigt op de volgende onderwerpen:

  1. Wijziging artikel 1:1, aanpassing verwijzing in definitie gebouw (geen inhoudelijke wijziging)
  2. Nieuw artikel 2:54: invoeren ‘slaapverbod’ op openbare plaatsen
  3. Wijziging artikel 2:78, gebiedsontzegging: opnemen verbod t.b.v. toekennen feitcode
  4. Wijziging artikel 2:81, ‘ondermijningsvergunning’ (lid 10: wetgevingstechnisch)

De toelichting op bijgevoegde was-wordt-tabel geeft meer informatie over de wijzigingen. Hier lichten wij alleen het ‘slaapverbod’ toe, omdat dit een nieuw (facultatief) artikel is.