Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV.

In de handreiking staat per artikel van de model-APV dat naar het omgevingsplan ‘mag’ een advies om het artikel wel of niet op te nemen in het omgevingsplan. Dit gebeurt aan de hand van elementen zoals oogmerk, aard van de handeling en samenhangende bepalingen. Gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen bij het opstellen van hun eigen omgevingsplan en aanpassen van de APV.

De handreiking en de bijbehorende voorbeeldbepalingen APV dienen als inspiratiedocumenten voor gemeenten, maar ook voor de VNG zelf bij het vernieuwen van de model-APV. De voorbeeldbepalingen hebben niet de status van modelbepalingen. 

Naast de handreiking en de voorbeeldbepalingen stelt de VNG voorbeeldregels op voor bepalingen die overgaan naar het omgevingsplan. 

Meer informatie