De rechter heeft enkele motorclubs verboden. Wat te doen wanneer een lid van zo’n Outlaw Motorcycle Gang het bij die club horende jasje, ook ‘colors’ genoemd, in het openbaar blijft dragen? Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid hebben we in de Model-APV hierover bepalingen opgenomen.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het rookvrij maken van hun eigen terreinen én plekken waar kinderen zijn. Uit recent onderzoek van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat inmiddels 200 gemeenten zich inzetten op weg naar een Rookvrije Generatie.
De model-APV is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing omvat, naast redactionele verbeteringen in de tekst en de toelichting, enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen zijn een gevolg van vragen die wij van gemeenten hebben ontvangen en nieuwe jurisprudentie.
De verkoop en het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel leveren vaak hinder en overlast op. Hoewel het bezit en gebruik tot nu toe niet verboden zijn, hebben gemeenten een aantal (juridische) mogelijkheden om hiertegen op te treden. In een ledenbrief zet de VNG deze opties op een rij.
Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten.
Elk jaar publiceren we in de zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. We informeren u via een ledenbrief over de belangrijkste wijzigingen en een aantal actuele zaken die niet hebben geleid tot een wijziging.
Het leerstuk van de schaarse vergunningen is voor elke gemeente relevant, maar hoe gaan gemeenten hier in de praktijk mee om? Dat was de vraag waar stagiaire Tim de Graaff voor de zomer onderzoek naar deed voor de VNG.
In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.
Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is geen eenvoudige zaak. Naast kennis van het te regelen onderwerp, juridische kennis en kennis van de techniek van het regelgeven is voor het opstellen van regelingen een zekere routine vereist.