De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen. 

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde op op 24 december 2021 dat artikel 2:50a van de APV in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting (artikel 7, lid 3, van de Grondwet). Daarop kan alleen bij wet in formele zin uitzondering worden gemaakt, niet in een wet in materiële zin, zoals de APV. De Hoge Raad verklaart artikel 2:50a APV onverbindend.

Gevolgen voor gemeenten

Gemeenten die het colorverbod in hun APV hebben staan, moeten dit laten vervallen. Gemeenten moeten handhavingsacties stopzetten. 

Model-APV

In de Model-APV staat het colorverbod in het tweede (en derde) lid van artikel 2:26 (evenementen) en artikel 2:50a (Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties). De Model-APV hebben wij aangepast:

Meer informatie