Informatie en advies over de regels, openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk.

Ons standpunt

De VNG wil dat er een verbod komt op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk. We sluiten hiermee aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie. Dit verbod is in de praktijk handhaafbaar voor de politie.

Algeheel vuurwerkverbod: VNG-advies

In de ledenbrief 'Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod' adviseren we gemeenten over een algeheel verbod om consumentenvuurwerk binnen het grondgebied van de gemeente af te steken.

Brieven en publicaties