Informatie en advies over de regels, openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk. Met oog op de coronacrisis besloot het kabinet dat tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mocht worden, tijdens de jaarwisseling 2021-2022 geldt opnieuw een vuurwerkverbod.

Actueel: vuurwerkverbod jaarwisseling

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19.

Carbid is geen vuurwerk, de gemeente bepaalt of carbidschieten is toegestaan onder welke voorwaarden. De gemeente beslist ook over vreugdevuren en vuurwerkshows. Het verbod geldt ook niet voor fop- en schertsvuurwerk, zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

Algeheel vuurwerkverbod: VNG-advies

In de ledenbrief 'Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod' adviseren we gemeenten over een algeheel verbod om consumentenvuurwerk binnen het grondgebied van de gemeente af te steken.

Brieven en publicaties