Informatie en advies over de regels en openbare orde- en veiligheidsaspecten rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk. Op deze pagina leest u ook over de ontwikkelingen rond het initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten (zie het nieuwsbericht 'Gemeenten steunen algemeen vuurwerkverbod' hieronder). Er is op dit moment overigens geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel.

Voor de pers: Q&A

Q&A over de jaarwisseling, een eventueel landelijk vuurwerkverbod en gemeenten met een algeheel afsteekverbod. 

Bekijk de Q&A

VNG-advies over algeheel vuurwerkverbod binnen grondgebied gemeente

In onze ledenbrief 'Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod' adviseren we gemeenten over een algeheel verbod om consumentenvuurwerk binnen het grondgebied van de gemeente af te steken.

Brieven en publicaties