Informatie en advies over de regels, openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk.

VNG-standpunt

De VNG wil dat er een verbod komt op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk. We sluiten hiermee aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie. Dit verbod is in de praktijk handhaafbaar voor de politie.

De aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling heeft een volwaardige plek in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De afgelopen jaren stelden steeds meer gemeenten vuurwerkvrije zones in, hier komt nu ook aandacht voor een algeheel vuurwerkverbod binnen de gemeente bij. Hierbij vindt de VNG het volgende van belang:

  • Een gemeente bepaalt zelf het geschikte moment om een algeheel vuurwerkverbod in te voeren. Wel geven we mee dat ondernemers voor de vuurwerkverkoop al investeringen en uitgaven kunnen hebben gedaan. Ook zijn er afspraken nodig over de handhaving van een algeheel vuurwerkverbod.
  • Verder adviseren wij gemeenten om met oog op Europees recht bij de motivering van de APV overwegingen op te nemen waarom het verbod naar lokale omstandigheden geschikt, proportioneel en noodzakelijk is om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu.

Brieven en publicaties