Informatie en advies over de regels, openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk. Met oog op de coronacrisis besloot het kabinet dat tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mocht worden.

Algeheel vuurwerkverbod: VNG-advies

In de ledenbrief 'Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod' adviseren we gemeenten over een algeheel verbod om consumentenvuurwerk binnen het grondgebied van de gemeente af te steken.

Brieven en publicaties