In deze notitie beschrijft de gemeente West Betuwe de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling.

Jaartal
2022
Gemeente

Het was wederom ‘anders’ vanwege het landelijk vuurwerkverbod en de geldende Coronamaatregelen. De afgelopen jaarwisseling en de aanloop hier naartoe is in een aantal kernen enigszins onrustig verlopen. Hoewel het wel rustiger was dan in voorgaande jaren. Dit ondanks alle voorbereidingen en inzet van gemeente en hulpdiensten

De voorbereiding van de jaarwisseling heeft in algemene zin veel inspanning gevraagd om het enigszins beheersbaar te laten verlopen.

De aanpak

De jaarwisseling 2021-2022 is op de volgende wijze aangepakt:
- Ambtelijke lokale voorbereiding in het voor- (gestart in mei) en najaar 2021.
- Bestuurlijke operationele voorbereiding door de burgemeester en betrokken partners en inwonersop meerdere momenten in het voor- en najaar van 2021.
- Evaluatie met partners (januari 2022).
- Evaluatie met inwoners Waardenburg (volgt in februari).

De belangrijkste conclusies en aandachtspunten worden op een rij gezet.