Leerevaluatie naar de gebeurtenissen rondom de jaarwisseling 2021-2022 in de gemeente Noardeast-Fryslân. Doel hiervan is te zorgen dat volgende jaarwisseling(en) feestelijk verlopen en dat eventueel (onverhoopt) optreden veilig verloopt.

Jaartal
2022
Gemeente

De driehoek (gemeente, politie en OM) wil leren van de gebeurtenissen rond de jaarwisseling 2021-2022 en gaf aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (hierna: COT) opdracht om deze evaluatie uit te voeren. 

Deze leerevaluatie geeft antwoord op de gestelde hoofdvraag ‘Wat kunnen overheid, hulpdiensten en bewoners concluderen en leren uit de gebeurtenissen rond de jaarwisseling 2021-2022?’. Op basis van de documentenanalyse, interviews en leertafel wordt 5 aanbevelingen gedaan met als doel een veilig verloop van de jaarwisseling. 2 aanbevelingen hebben betrekking op de voorbereiding op de jaarwisseling en 3 op een eventueel overheidsoptreden tijdens de jaarwisseling.