Melding en aangifte

Het is belangrijk om direct melding te doen bij de gemeente en ook aangifte te doen bij de politie. Voor melding en registratie kan - als de gemeente dit al heeft ingevoerd - het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) worden gebruikt. Gemeenten die het GIR gebruiken  kunnen gevallen van agressie en geweld ook via de smartphone melden: de MeldAgressie app is te bereiken via www.aeno.nl/MeldAgressieApp. Meer informatie staat op www.aeno.nl/MeldAgressie.

Voor het doen van aangifte als gevolg van agressie tegen publieke dienstverleners gelden eenduidige landelijke afspraken voor het OM en de politie.

Veilig bestuur

Er is een stappenplan voor bestuurders ontwikkeld om de veiligheid van bestuurders te vergroten.

Meer informatie