Praktijkvoorbeelden (8)

Filter resetten

Een traditie voor iedereen

Leerevaluatie naar de gebeurtenissen rondom de jaarwisseling 2021-2022 in de gemeente Noardeast-Fryslân. Doel hiervan is te zorgen dat volgende jaarwisseling(en) feestelijk verlopen en dat eventueel (onverhoopt) optreden veilig verloopt.

2022

Coördinatieplan Veiligheid: Jaarwisseling 2021-2022

Het coördinatieplan is gericht op een zo veilig en gezond mogelijk verloop van de jaarwisseling. Het openbare leven moet zo goed als mogelijk blijven functioneren en de veiligheid en gezondheid van de inwoners, deelnemers, bezoekers en hulpdiensten moet gewaarborgd blijven.

2021

Integraal veiligheidsplan 2019-2022

Het Integrale Veiligheidsbeleid (IVB) beschrijft de beleidslijnen 2019-2022 voor de zorg voor veiligheid in de gemeente Middelburg. Het plan geeft richting aan de wijze waarop de gemeente met haar inwoners en partners aan de veiligheid in de stad werkt.

2020

Plan van aanpak Jaarwisseling en Jeugdoverlast

Dit plan van aanpak is erop gericht de veiligheid rond de jaarwisseling en jeugdoverlast in objectieve zin te verbeteren en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de inwoners van Uithoorn rond deze twee thema’s.

2020

Communicatiestrategie jaarwisseling 2020/2021

In de communicatiestrategie staan het handelingsperspectief, de geldende regels en de te nemen maatregelen centraal. Omdat het niet bekend is of het Coronavirus tijdens de jaarwisseling nog in ons land is, zijn er twee kernboodschappen geformuleerd.

2020