Ledenbrief nummer

Lbr. 19/084

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen de gemeente. Deze wijziging treedt naar verwachting nog dit jaar in werking. Wij informeren gemeenten in deze ledenbrief alvast over de consequenties van de wijziging van het Vuurwerkbesluit. Tevens bieden wij een voorbeeldbepaling voor de Algemene Plaatselijke Verordening aan en geven enkele bestuurlijke overwegingen mee.