Brandveiligheid

Herstel van (brand)schade aan gebouwen en inventaris komt voor rekening van de gemeente. De gemeente sluit daarom vaak een brandverzekering af voor scholen. 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rondom de school. Ze moet maatregelen treffen om brand of inbraak te voorkomen. Zoals zorgen dat er licht brandt, regelmatig surveilleren en verwijderen van containers. De gemeente heeft hierbij een adviserende en informerende rol.

Sprinklers

Gemeenten kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een korting op de verzekeringspremie, wanneer in schoolgebouwen brand- en inbraakpreventieve maatregelen zijn aangebracht. De korting kan een reden zijn voor de gemeente om (een deel van) de kosten van het aanbrengen van deze maatregelen te bekostigen.

Een voorbeeld daarvan is het aanbrengen van sprinklers. Bij nieuwbouw worden deze vaak al tijdens de bouw geïnstalleerd. Bij oude gebouwen kan de gemeente overwegen om ze alsnog te installeren. De aanwezigheid van sprinklers is echter niet verplicht voor het afgeven van een vergunning voor de brandveiligheid.

Schade aan gebouw en inventaris

Herstel van schade aan gebouwen en inventaris komt voor rekening van de gemeente. In de polis kan de gemeente opnemen tot welk bedrag de school rechtstreeks met de verzekeraar de schade kan afhandelen. Wanneer de verzekeraar slechts een deel van de schade vergoedt, kan het schoolbestuur bij de gemeente een aanvraag indienen voor het overige. Eigen investeringen van het schoolbestuur in de gebouwen en inventaris hoeven niet door de gemeente te worden vergoed. Daarvoor kan een schoolbestuur eventueel zelf een verzekering afsluiten.

Vervangende huisvesting

Als een school is afgebrand, moet de gemeente zorgen voor vervangende huisvesting.