De afgelopen jaarwisseling gaf een toename in letsel en incidenten te zien, met veel vuurwerkslachtoffers en weer geweld tegen hulpverleners. Maatregelen om dit te stoppen en te komen tot een veilige en gezellige jaarwisseling werken nog onvoldoende, zo is het breed gedragen beeld.
De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokkenen zich in om dit via voorlichting, preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen mooi en veilig feest te laten zijn, zonder geweld en vernielingen.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten.
Elk jaar presenteert de rijksoverheid in het derde kwartaal maatregelen ter bevordering van een goed verloop van de jaarwisseling. Voor de komende jaarwisseling hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een aantal maatregelen aangekondigd.
Een eventueel verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen is alleen effectief op landelijk niveau. Gemeenten zijn het dan ook niet eens met het kabinetsplan om een dergelijk verbod over te laten aan elke gemeente afzonderlijk.
Het kabinet maakte 8 juni bekend geen landelijk verbod te willen op knalvuurwerk en vuurpijlen. In reactie op het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liet de VNG onlangs weten dat de focus vooral moeten liggen op de aanpak van illegaal vuurwerk.
Illegaal vuurwerk blijft het grootste probleem rond de viering van de jaarwisseling: daar moet de focus op liggen bij de inzet van het Rijk. Daarnaast kan het Rijk gemeenten verder helpen met de aanpak van overlast.