In 2022 is de ‘Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024’ vastgesteld. Deze actieagenda heeft als subtitel meegekregen: Gemeentelijke handhaving als professie!

Visie op handhaving leefbaarheid en veiligheid er in 2025 

De actieagenda vraagt om een gezamenlijke visie vanuit gemeenten, de VNG en partners hoe gemeentelijke handhaving er op het gebied van leefbaarheid en veiligheid er in 2025 uit zou moeten zien. De stip op de horizon is een professionele handhavings- en toezichtapparaat met een duidelijke taak en een goede (operationele) samenwerking met in- en externe veiligheidspartners, met name politie.

Meer capaciteit voor uitvoering actieagenda

In de actieagenda staat per actiepunt ook een streefdatum genoemd, hiervan zijn er al een aantal verstreken. Sinds juli 2023 is er meer capaciteit vrijgemaakt om uitvoering aan de actieagenda te geven. Het streven is om in 2024 de actieagenda compleet uitgevoerd te hebben. Er volgen snel meer updates over onze vorderingen.

Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024 (pdf, 864 kB)