Maatschappelijke onrust en polarisatie komen tot uiting rond onderwerpen als corona en vaccinatie, 5G, boerenprotesten, Black Lives Matter, Sinterklaasintochten, de gele hesjes en complot- en samenzweringstheorieën. Die onrust wordt vaak aangejaagd via websites en sociale media. Regelmatig is daarbij sprake van desinformatie: opzettelijk onware of onnauwkeurige informatie die wordt verspreid om personen, groepen, organisaties of landen te beschadigen of om geld mee te verdienen.

Ons standpunt

De mogelijkheid om maatschappelijk ongenoegen te uiten, is essentieel in een vitale democratie. Recentelijk leidden zulke uitingen echter tot inperking van vrijheden van andere burgers of ondermijning van instituties. De combinatie van een radicale onderstroom en de verspreiding van desinformatie (zoals complottheorieën) bedreigt de openbare orde en veiligheid en de lokale democratie steeds vaker. De VNG werkt samen met landelijke partners aan een gedegen toerusting van het lokaal bestuur in deze problematiek.

Kennisplatforms/netwerken

Overzicht van kennisplatforms en netwerken waaronder het Netwerk Weerbaar Bestuur en het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust (Omo). Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. De VNG is partner. Samen met (rijks)partners is het Omo opgericht voor gemeenten bij vragen rondom maatschappelijke onrust. U kunt daar terecht (via omo@minbzk.nl) als u advies of ondersteuning zoekt bij (dreigende) onrust door maatschappelijke thema’s of in de aanloop naar een besluit waarop u heftige reacties voorziet.

VNG Forum

Maatschappelijke onrust

293 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 mei 2024 om 10:43

2-daagse Leergang Democratische Rechtsorde

Hoe gaat u om met demonstraties, bijvoorbeeld rondom de coronamaatregelen? Hoe gaat u om met maatschappelijke onrust? Hoe organiseert u democratische besluitvorming bij hoofdpijndossiers die tot spanningen leiden? En wat doet u als groepen in uw gemeente onverdraagzame boodschappen verkondigen? Over dit soort vraagstukken gaat deze leergang, bedoeld voor ambtenaren en professionals uit het lokaal bestuur.

Lees meer over de Leergang Democratische Rechtsorde en schrijf u in 

Publicaties en brieven