Geachte woordvoerders Justitie en Veiligheid,

Volgende week op 7 en 8 februari debatteert u over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gemeenten vragen bij dit debat aandacht voor: 
•    Duidelijkheid over rollen en een goede informatiepositie bij maatschappelijke onrust
•    Een stevige positie in het handhaven van de digitale veiligheid en uitvoerbare Europese regelgeving
•    Een sterk mandaat voor de lokale handhavers
•    Blijvende aandacht voor ondermijning: houd vol en houd vast!
•    Weerbare overheid en veilige publieke taak en dienstverlening
•    Meer focus bij de problemen waar zorg en veiligheid samenkomen
•    Daadkracht en lef bij de aanpak van mensenhandel
•    Doorontwikkelingen en voortzetting van het actieplan steekwapens en jeugd

Een toelichting vindt u in het bijgevoegde position paper.