Castricum is de 1e gemeente in Nederland die meedoet aan een landelijke pilot. Er worden 40 flexwoningen geplaatst. De units zijn in september klaar.

Jaartal
2021
Gemeente

De woningmarkt is krap: de vraag naar woonruimte is steeds verder gegroeid. Omdat voor het bouwen van woningen veel regels gelden, duurt het jaren voordat een plan uitmondt in nieuwbouw. Het gemeentebestuur heeft gezocht naar mogelijkheden om mensen sneller aan woonruimte te helpen. Tijdelijke bebouwing biedt deze mogelijkheid, omdat de regels daarvoor soms eenvoudiger zijn. We noemen dit flexwonen. Vanuit de flexwoningen kunnen onze inwoners vervolgens op zoek naar een definitieve woning.

De tijdelijke woonruimte is bestemd voor woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen, zoals starters en jongeren, vergunninghouders en spoedzoekers.

Kenmerken van Flexwonen:

  • De tijdelijke woonunits zijn snel te leveren
  • Doordat er niet gebouwd wordt, maar kant-en-klare units worden geplaatst, is er geen langdurige bouw-overlast
  • De units blijven maximaal 10 tot 15 jaar staan
  • Er komen circa 40 woningen per locatie. Per locatie ligt geen precies aantal vast
  • De oppervlakte van de units is 27m2
  • Er woont ook een beheerder die permanent bereikbaar is voor bewoners en omwonenden.

Wethouder Slettenhaar, 2e kamerlid Koerhuis en directeur Rotteveel van de Flexwonen NH leggen uit wat het project 'Flexwonen' inhoudt en welke leerpunten er zijn uit de voorbereiding.