De gemeente Purmerend realiseert tweehonderd tijdelijke woningen om de druk op de woningmarkt te verzachten. De woningen zijn voor Purmerenders die om verschillende redenen op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. 
 

Jaartal

2022

De gemeente Purmerend realiseert tweehonderd tijdelijke woningen op vier locaties in de stad. Inmiddels zijn er 92 woningen gerealiseerd en bewoond. En in het eerste kwartaal van 2022 worden er nog eens 108 woningen opgeleverd. Van al deze tijdelijke woningen wordt 70% direct toegewezen door de gemeente aan mensen die in het Algemeen Opvangcentrum Purmerend verblijven of op een andere manier dak- of thuisloos zijn. De overige 30% van de woningen wordt verhuurd via loting aan woningzoekenden in Purmerend.  

Het gaat om eenpersoonsstudio’s van ca. 25 m2. De huur is € 500,- aan kale huur, dit maakt het betaalbaar voor een grote groep mensen. De studio’s zijn voorzien van vloeren, scanbehang, vitrage, gordijnen, plafondlampen, koelkast en een inductie kookplaat. Zodat de bewoners hier niet zelf voor hoeven te zorgen. 
Dit project is geslaagd vanwege de grote inzet en enthousiasme van ambtenaren uit verschillende disciplines. De samenwerking tussen het ruimtelijk domein en het maatschappelijk domein was erg goed. Door deze intensieve samenwerking waarin goed werd gekeken naar ideeën, wensen, eisen en uitvoerbaarheid zijn deze 200 woningen tijdelijke woningen gerealiseerd. Een nieuw thuis voor een kwetsbare groep inwoners.  

De huurders zijn zeer tevreden over hun woningen. De tijdelijke woningen bieden deze mensen rust en zij krijgen hiermee een eigen plek terug, waardoor ze verder kunnen met hun leven. Ook is er een sociaal beheerder betrokken bij de locaties. Deze sociaal beheerder ondersteunt bewoners op verschillende leefgebieden en richt zich ook op doorstroom. Huurders mogen maximaal twee jaar een tijdelijke woning huren. Dit komt omdat wettelijk gezien je niet langer dan twee jaar sociaal mag verhuren.  

Ook is een van de opdrachten van de sociaal beheerder om zich te richten op de sociale cohesie. De sociaal beheerder is er niet alleen voor de huurders maar ook voor de omwonenden.  

De tijdelijke woningen zijn door de andere wijkbewoners uiteindelijk goed ontvangen. Waar het in het begin stroef verliep, hebben de huurders en buurtbewoners elkaar leren kennen en leren respecteren. Daar is op ingezet door kennismakingsavonden te organiseren en mensen de kans te geven om de woningen te bezichtigen. Maar ook door openlijk met elkaar te kijken naar de problemen en mogelijkheden en deze bespreekbaar te maken. 

De tijdelijke woningen mogen op drie van de vier locaties 10 jaar blijven staan. Bij één locatie mogen deze woningen 15 jaar blijven staan. De units zijn echter langer te gebruiken dan deze 10 of 15 jaar. 

Het is zeker niet ondenkbaar dat de units na 10-15 jaar overgenomen worden en ergens anders geplaatst. Met oog op duurzaamheid is ervoor gekozen om de woningen gestoffeerd op te leveren. Dit houdt feitelijk in dat de woningen worden voorzien van vloeren, scanbehang, vitrage, gordijnen, plafondlampen, koelkast en een inductie kookplaat. Hierdoor is het ook aantrekkelijk om een tijdelijke woning te betrekken voor iemand met een kleinere portemonnee en blijft de uniformiteit en de rustige uitstraling gewaarborgd. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.