10 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft op 18 juni het AO bouwen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt op dit thema mee.
5 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/028
Woningcorporaties trekken leningen aan om het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen te financieren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor borg. Als een corporatie niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, neemt het WSW de leningen over. Er zijn verschillende buffers en vangnetten. Als deze niet toereikend zijn vraagt...
26 maart 2020
Brief aan parlement
U heeft tot 2 april om uw inbreng te leveren op het schriftelijk overleg klimaat en energie. De VNG wil u graag informeren waar gemeenten staan en wat er nog nodig is om hun klimaatdoelen in zicht te houden.
17 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft woensdag het debat over het tekort aan woningen. Een thema dat gemeenten zeer aangaat. Namens de gemeenten wil de VNG u graag de visie op en de rol van gemeenten op het inlopen van het woningtekort verhelderen. Gemeenten wordt naar onze mening te gemakkelijk eenzijdig...
11 februari 2020
Brief aan kabinet
De VNG volgt vanzelfsprekend uw optreden richting gemeente Katwijk rond de woningbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg. We vragen u - zonder in de relatie tussen u en de gemeente Katwijk te willen treden - uw optreden te heroverwegen en lichten ons standpunt hieronder nader toe. Wij baseren ons daarbij...
7 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft tot 16 januari om inbreng te leveren op de Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte (35 353). Graag geven wij u het VNG...