Gemeenten werken samen met corporaties/verhuurders en aanbieders van zorg en begeleiding om kwetsbare groepen inwoners te helpen aan specifieke woonoplossingen, vormen van begeleiding en zorg om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Nieuws

Vraag en antwoord

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wonen

1099 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 4 februari 2020 om 13:04

Visievorming en prestatieafspraken

Adviezen, rapporten en voorbeelden waarmee u de opgaven in kaart kunt brengen, kunt komen tot een integrale visie en deze kunt vertalen in prestatieafspraken.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Praktijkvoorbeelden