Maandag 25 mei debatteert u met minister Koolmees en staatssecretaris van Ark over de Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie en enige andere stukken.