Geachte dames en heren,

Op dinsdag 2 februari debatteert u met minister Koolmees over Arbeidsmigratie. De VNG heeft aandachtig kennis genomen van het tweede advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten en van de reactie van het kabinet daarop. Uiteraard vragen de voorgestelde maatregelen om voldoende compensatie van gemeenten voor intensivering van bestaande taken en het oppakken van nieuwe taken bijvoorbeeld op het gebied van taalonderwijs en voorlichting.