Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten in op een van deze zogenoemde fraudetactieken en hun fraudeaanpak. Deze keer is het de beurt aan Rotterdam.
De woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten moeten structureel beter. De VNG kan zich daarom voor een groot deel vinden in de onlangs gepresenteerde adviezen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten onder meer in op 1 van deze zogenoemde fraudetactieken. Deze keer is het de beurt aan Stadskanaal.
De meeste gemeenten kennen het Inlichtingenbureau (IB) van de ondersteuning bij de rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen. Nu heeft het IB ook een dienst ontwikkeld waarmee gemeenten achteraf de rechtmatigheid van de inkomensregeling Tozo kunnen controleren. Accountmanagers Marjorie Stots en Alex...
Vandaag verscheen het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het doel van het advies is om misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan. De aanbevelingen van het aanjaagteam vragen veel van alle betrokken partijen, waaronder gemeenten.
Om de afstemming rondom toezicht in het sociaal domein goed te laten verlopen, hebben de rijksinspecties, Wmo-toezichthouders en gemeenten afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het vernieuwde ‘Afsprakenkader en draaiboek’.
De burger, het collectieve geld en de beroepscrimineel. 3 gegronde redenen voor gemeenten om een tandje bij te zetten in de strijd tegen zorgfraude. Dat zegt Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Is dat complex? Zeker! Mogelijk? Ja, helemaal met het rapport over zorgfraude in de hand...
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen leggen gemeenten steeds 1 van deze ‘fraudetactieken’ en het tegengaan ervan onder het vergrootglas. Zoetermeer bijt het spits af.
De Dienst Noardwest Fryslân gaf eind vorig jaar met een heldere visie een nieuwe impuls aan toezicht en handhaving in het sociaal domein. Volgens teamleider Sije Dijkstra is vertrouwen hierin het belangrijkste uitgangspunt. Annie Strikwerda en Rudolf Venema geven deze visie vorm in hun toezicht op de Wmo en...
Het recente rapport ‘Een wereld te winnen’ over zorgfraude in het gemeentelijk domein legt haarscherp bloot hoe malafide zorgaanbieders te werk gaan. Inmiddels weten we ook dat het vaak lastig is om deze fraudeurs achteraf in hun kraag te grijpen. Gemeenten moeten hen dus een stapje voor zijn. En dat kunnen...