In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel bewijst integraal toezicht in het sociaal domein zijn waarde. ‘We doen op deze manier veel meer recht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, vat Michiel van der Velde het samen. ‘In de oude situatie deden we onze cliënten en onszelf eigenlijk...
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Financiële compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan met huisvesting, schulden, en zorg.
Als het aan demissionair staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) ligt, komt de menselijke maat centraal te staan in het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid. Hij deelt dan ook de zorgen die afgelopen tijd zijn geuit over de hardheid in de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk.
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten in op 1 van deze zogenoemde fraudetactieken en hun fraudeaanpak. Deze keer is het de beurt aan Zwolle.
Zorgfraude komt in verschillende vormen voor, de aandacht voor de aanpak door gemeenten groeit. Bij de inrichting van toezicht en handhaving richten gemeenten zich vooral op preventie, om te voorkomen dat malafide zorgaanbieders (‘zorgcowboys’) hun intrede maken.
In verband met de positieve reacties en de wens van collega gemeenten, organiseert VNG Naleving in 2021 wederom een aantal lunchcafés.
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten in op een van deze zogenoemde fraudetactieken en hun fraudeaanpak. Deze keer is het de beurt aan Zaanstad.
Op 7 december 2020 verscheen de derde jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de ontwikkeling van het Wmo-toezicht. Het rapport is gebaseerd op een enquête die is verspreid onder alle gemeenten en geeft de stand van zaken eind 2019 weer. Er hebben 292 gemeenten gereageerd...
Dit voorjaar deed de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn intrede. Wat zijn de ervaringen van gemeenten met de toepassing van en de controle op deze regeling? En kunnen andere gemeenten daarvan iets oppikken? Sabina de Reus neemt ons mee in de Tozo-uitvoering door WerkSaam...
In de IJsselgemeenten experimenteerde de afdeling Intake & Handhaving de afgelopen maanden met de zogeheten Zelfinspectie app. Met deze app voert een klant aan de hand van een sturende vragenlijst ‘zelf’ zijn huisbezoek uit. Gemeenten en klanten zijn tevreden. En de app kan straks nog veel meer.