De Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg treedt naar verwachting in januari 2022 in werking. Hierin wordt onder meer geregeld dat alle gemeenten bij wet zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude. Een set praktische producten helpt gemeenten hier nu al werk van te maken.
In opdracht van het ministerie VWS onderzoekt expertbureau jb Lorenz de trends en achtergronden van de daling van het aantal pgb's in de Jeugdwet. In de huidige fase vragen de onderzoekers gemeenten om de trends die zij lokaal zien te verrijken met hun informatie, ervaring en beleid.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan arbeidsmigratie van de CU en SP. In hun initiatiefnota pleiten ze voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. De VNG deelt hun zorg. In een brief aan de Tweede Kamer lieten we weten hoe de omliggende problematiek ook de gemeenten raakt.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 31 augustus. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.
Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.
Alleen ouders die in de zorg werken kunnen vanaf 8 juni nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend.
De media bericht steeds vaker over onwelwillende, malafide zorgaanbieders die gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken, waardoor kwetsbare burgers in het nauw komen. Daarom hebben de gemeente Rotterdam en VNG Naleving de handen ineen geslagen om een e-learning te ontwikkelen over...
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...
Het blijkt dat bemiddelingbureaus en tussenpersonen tegen betaling ondersteuning aanbieden bij het invullen van de Tozo-formulieren. Gemeenten wordt gevraagd om via hun eigen communicatiekanalen zelfstandig ondernemers hiervoor te waarschuwen.
Op dinsdag 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken.