Huisbezoeken in coronatijd zijn een verhaal apart. Zeker in de eerste weken van de lockdown maakten gemeenten pas op de plaats. Een aantal gemeenten heeft de huisbezoeken inmiddels hervat. Andere gemeenten kijken het nog even aan. We namen een kijkje in de keuken van de gemeenten Zutphen en Leeuwarden.
Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.
Ondanks de coronacrisis zijn er voldoende alternatieven om door te gaan met onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland van mensen met een bijstandsuitkering. De Regiegroep Vermogensonderzoek Buitenland adviseert gemeenten door te gaan met de handhavingsactiviteiten in binnen- en buitenland.
Waar de ene gemeente nog wacht met het uitvoeren van huisbezoeken, daar gaan andere gemeenten alweer met de nodige waarborgen op pad. In de IJsselgemeenten kiezen ze een middenweg. Daar gaan ze binnenkort wel weer bij klanten langs, maar ze gaan daarbij ook ‘digitaal’ naar binnen.
Er zijn nieuwe versies verschenen van de handreikingen Tozo en Misbruik & Oneigenlijk gebruik Tozo. Daarnaast is informatie beschikbaar over de continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en is er nu een voorlichtingsfolder voor ondernemers.
Als een inwoner met een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar bijvoorbeeld een verpleeghuis gaat, dan wordt dat betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan vaak de Wmo-bijdrage stoppen. Maar hoe weet de gemeente dat op tijd? Daarvoor is er nu de dienst Wlz Signalen.
Kan een intensiever administratief onderzoek het gebrek aan een actie op locatie in coronatijd ondervangen? Kun je de woonsituatie van een klant controleren met een gesprek op kantoor in plaats van een huisbezoek? In Dordrecht startte onlangs een pilot om antwoorden te vinden op deze en andere vragen.
In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren en is vanaf augustus beschikbaar.
Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer presenteerde donderdag 11 juni de eerste aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte én langere termijn te verbeteren. De VNG volgt de ontwikkelingen nauwgezet en constateert dat de opgave naar verwachting extra...
Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan zorg en ondersteuning weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Dat heeft ook gevolgen voor pgb-houders (Jeugd en Wmo). In dit bericht zetten we op een rij wat gemeenten hierover moeten weten.