De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstrepen het belang van goede data in het sociaal domein. Op het gebied van Wmo en Jeugd was het Iv3-model voor het aanleveren van begrotings- en rekeningcijfers vrij grofmazig. Daardoor is vergelijken lastig en zijn trends moeilijk te ontwaren.
Het kabinet heeft de Jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage kent 2 doelen. Breed inzicht geven in de ontwikkelingen rond arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn nu nieuwe cijfers beschikbaar. Naast de actualisatie van de participatie- en stapelingscijfers (2022) is ook een nieuw gemeenterapport gepubliceerd en is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende combinaties van voorzieningen binnen de Wmo zijn.
VNG Naleving organiseert dit voorjaar opnieuw regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht op de zorg. Deze bijeenkomsten zijn actueel en interactief. Reserveer de datum van de bijeenkomst in úw regio alvast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort op onze site.
Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben een convenant getekend met Zorgverzekeraars Nederland. In het convenant spreken zij af samen met werkgevers en zorgverleners de zorg voor arbeidsmigranten bereikbaarder te maken.
Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via wijkactiviteiten. Dat bepleiten VNG, PO-, VO- en MBO-raad en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'.
Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De kosten hiervoor worden elk jaar geïndexeerd. We brengen u op de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseren de OVA- en PPC-percentages toe te passen...
De regio’s Hart van Brabant en Twente namen samen met de VNG het initiatief voor de proeftuin aanpak zorgfraude. Het rijk steunt deze proeftuin met € 1,6 miljoen voor 3 jaar. Op woensdag 14 december gaf minister Conny Helder van VWS in het ROC van Twente in Hengelo het officiële startsein.