De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude.
Over 10 maanden is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe regierol. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseren online sessies.
‘De gezamenlijk optredende overheid werkt!’, valt de nieuwbakken voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, Jan IJzerman, met de deur in huis. ‘De grote uitdaging is om mee te blijven bewegen met de ontwikkelingen die ons werk raken.’
Drie vragen aan... Sandra Dijk en Peter Lanser In de rubriek Drie vragen aan… laten we mensen aan het woord, die betrokken zijn (geweest) bij een project onder de vlag van de LSI. Wat zijn hun ervaringen? Wat was de reden om het project in LSI-verband te doen. Welke lessen kunnen getrokken worden? Waardevolle...
Afvaloverlast, diefstal, bedreiging en geluidshinder. En daar bovenop sterke aanwijzingen voor illegale onderhuur en uitkeringsfraude. Reden voor de gemeente Zaanstad om aan te kloppen bij de LSI en de problemen samen met politie, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank aan te pakken.
Communicatie valt niet meer weg te denken als het om samenwerking in LSI-verband gaat. De Werkgroep Communicatie LSI ontwikkelde hiervoor onder andere een praktische communicatietoolbox.
Malafide schoonmaakbedrijven gingen failliet. Opdrachtgevers verbraken de band met hun schoonmaakbedrijf: dat is het werk van het Interventieteam schoonmaak. De LSI-partners werkten succesvol samen om misstanden met schoonmaakwerk aan te pakken.
De gemeente Etten-Leur zocht een integrale manier om de problematiek rondom adresfraude aan te pakken. Een project in LSI-verband bracht niet alleen uitkeringsfraude aan het licht, maar ook veel menselijk leed.
Per 1 september kunnen gemeenten hun signalen en vermoedens van zorgfraude direct melden bij de gemeentelijk expert van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Samen met een nieuw, completer formulier zorgt dit voor meer snelheid en gemak in het proces van het verrijken van signalen.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.