Datum

Organisatie

Dijksterhuis & Van Baaren

Sinds een aantal jaar hebben beleidsmakers het 'doenvermogen' van burgers in het vizier als belangrijke factor om rekening mee te houden bij het maken van beleid. Dit is een goede zaak. De aansluiting van beleid naar daadwerkelijk gedrag mist namelijk nu nog vaak: beleidsmakers gaan er vaak ten onrechte vanuit dat de juiste kennis automatisch leidt tot actie. Effectief, 'doenlijk beleid' houdt echter rekening met het denkvermogen van burgers, de aard van menselijk gedrag en verschillende factoren die gedrag beïnvloeden. 

Soort

Handreiking/factsheet

Bij het beoordelen van bestaand beleid of het maken van nieuw beleid, is het daarom goed om de doenlijkheid van een beleidsmaatregel te toetsen. De doenlijkheid is onder andere afhankelijk van hoe begrijpelijk de maatregel is, hoeveel en welke acties de burger moet uitvoeren, de mogelijkheid om fouten te herstellen en de rechtvaardigheid van de maatregel. 

Deze handreiking van onderzoeks- en adviesbureau D&B biedt handvatten voor het toetsen van deze aspecten van beleid. De handreiking vind u op de site van D&B.