Sorteren

Stand van zaken BRP | Kamerbrief

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, schetste in zijn brief van 4 november 2019 zijn aanpak voor stapsgewijze verbetering en vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP). In deze brief informeert hij de kamer over de voortgang.

Bescherming arbeidsmigranten uitdaging voor gemeenten

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer presenteerde donderdag 11 juni de eerste aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte én langere termijn te verbeteren. VNG volgt de ontwikkelingen nauwgezet en constateert dat de opgave naar verwachting

Kamerbrief naar aanleiding van vonnis rechter inzake SyRI

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer per brief op de hoogte gebracht dat SZW geen hoger beroep instelt in de zaak over het Systeem Risicoindicatie (SyRi). In de brief wordt het besluit gemotiveerd. Tevens wordt in de brief ingegaan op de

Aanpak van misstanden op recreatieterreinen | Factsheet

Het is aangetoond dat er op recreatieterreinen steeds meer ongewenste situaties en regelovertredingen voorkomen. Ondanks diverse inspanningen vanuit individuele gemeenten om meer greep op de situatie te krijgen, blijkt het bijzonder lastig om deze onder controle te brengen en te houden.