Kennisbank VNG Naleving (164)

Kennisbank naleving is onderdeel van:
Filter resetten

Van pionieren naar structureren

Edward van der Torre van het bureau Lokale Zaken voerde onderzoek uit naar de aanpak van zorgfraude door gemeenten. Eén van zijn conclusies luidt: een gemeentelijke visie op fraudebestendige zorg is noodzakelijk. In dit rapport leest u hoe u dit... Meer lezen

Een zorgelijk gebrek aan daadkracht

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding. In het kritische rapport concludeert de Rekenkamer dat de bestrijding van zorgfraude in de praktijk niet of nauwelijks werkt. Meer lezen

Kennis der verplichtingen tijdens de coronacrisis | Rapport

In 2020 heeft het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de coronacrisis op het kennis- en belevingsniveau van uitkeringsgerechtigden over hun uitkering. Het onderzoek bouwt qua doelstelling en opzet voort op de onderzoeken Kennis der verplichtingen... Meer lezen