Datum

Organisatie

Bureau Lopende Zaken in opdracht van Naleving

Edward van der Torre van het bureau Lokale Zaken voerde onderzoek uit naar de aanpak van zorgfraude door gemeenten. Eén van zijn conclusies luidt: een gemeentelijke visie op fraudebestendige zorg is noodzakelijk. In dit rapport leest u hoe u dit als gemeente aanpakt en hoe u deze visie kunt inbedden in de uitvoering. 

Soort

Onderzoek

Het rapport is gericht op de mogelijkheden van gemeenten om vooruitgang te boeken met de bestrijding van zorgfraude met Wmo-zorg en jeugdhulp en helpt gemeenten te beredeneren welke minimale inspanningen nodig zijn. Op basis van het rapport heeft VNG Naleving een visual gemaakt, die u kunt gebruiken als een soort checklist.