De Participatiewet stelt strenge eisen aan cliënten. De verplichtingen waaraan zij moeten voldoen om een uitkering te ontvangen zijn: arbeids- en re-integratieplicht, medewerkings- en informatieplicht, taaleis en tegenprestatie.

In de kennisomgeving Participatiewet vindt u informatie en instrumenten waarmee u preventie, toezicht en naleving binnen uw organisatie kunt inrichten.

De kennisomgeving is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.

Preventie, toezicht en naleving zijn integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Dat vraagt samenwerking tussen verschillende disciplines binnen uw gemeente: beleidsmedewerkers, consulenten, toezichthouders, wethouder(s), (juridische) kwaliteitsmedewerkers, informatiemanagers, afdeling communicatie en collega’s binnen andere onderdelen van het sociaal domein.