In de werkgroep informatiegestuurd handhaven (IGH) nemen experts van een aantal grote en kleine gemeenten deel om een aanpak (door) te ontwikkelen waarbij slim gebruik wordt gemaakt van informatie bij preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet. 

Informatiegestuurd handhaven heeft als doel het verbeteren van de handhavingspraktijk, door handhavingsonderzoek te sturen en in te richten op basis van objectieve informatie. De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat handhavingscapaciteit doeltreffender, doelmatiger en met minder inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen moet plaatsvinden. 

De werkgroep is ontstaan als onderdeel van de samenwerking Gemeentelijke basisprocessen inkomen (GBI) en wordt tegenwoordig gefaciliteerd door VNG Realisatie.
 

Werkzaamheden van de werkgroep

De werkgroep stelt op basis van hun eigen ervaringen, voorbeelden en gemeentelijke aanpak praktische handreikingen op over hoe gemeenten op basis van informatie preventie, toezicht en handhaving op de Participatiewet kunnen inrichten. De handreikingen gaan bijvoorbeeld over het gebruik van specifieke signalen of over het informatiegestuurd uitvoeren van thema onderzoeken. 

Deelnemers en overleg

De deelnemers van de werkgroep overleggen ongeveer 10 keer per jaar. Tijdens een bijeenkomst wordt een specifiek thema besproken en/of wisselen de deelnemers informatie uit over (landelijke en lokale) ontwikkelingen en actuele vraagstukken. 

De volgende gemeenten nemen deel aan de werkgroep:

  1. Amsterdam
  2. Emmen
  3. Enschede
  4. Groningen
  5. ’s-Hertogenbosch
  6. Nijmegen
  7. Rotterdam
  8. Tilburg
  9. Utrecht
  10. Zwolle

VNG Realisatie verzorgt de organisatie van de bijeenkomsten en stelt samen met de leden de handreikingen op. 

Informatie en instrumenten

Contact

Heb je een vraag aan de werkgroep of over de handreikingen van de werkgroep? Dan kan je contact opnemen met Peter Plooij (peter.plooij@vng.nl) of Ivo Ville (ivo.ville@vng.nl).