De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt, net als de VNG, dat gemeenten moeten onderzoeken hoe vaak en welke signalen zij opvragen bij het Inlichtingenbureau en wat de impact hiervan is voor bijstandsgerechtigden. Om gemeenten hierbij te helpen, hebben we een handreiking gemaakt.

Uitvraag informatie uitkeringsgerechtigden

Gemeenten vragen voor de uitvoering van de Participatiewet maandelijks informatie op over bijstandsgerechtigden bij het Inlichtingenbureau: ‘IB-signalen’. Denk aan informatie over onder meer vermogen, inkomen en voertuigenbezit.

Aandacht voor de persoonlijke levenssfeer

De AP maakt zich zorgen dat gemeenten bij het standaard maandelijks uitvragen van deze informatie mogelijk een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is. Gemeenten moeten dan ook onderzoeken hoe vaak zij welke signalen opvragen bij het Inlichtingenbureau en beoordelen of dit noodzakelijk en proportioneel is.

Afwegingskader in de vorm van een handreiking

Naar aanleiding van dit signaal heeft de VNG een werkgroep samengesteld met privacyjuristen en medewerkers sociaal domein van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Samen hebben we een afwegingskader, in de vorm van een handreiking, opgesteld: Handreiking Gebruik IB-signalen (docx, 67 kB).

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen kunnen hiermee per Inlichtingenbureau-signaal bepalen wat de juiste ‘opvraagfrequentie’ is. De VNG heeft de AP en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels geïnformeerd over deze handreiking.

Webinar voor privacy officers en functionarissen gegevensbescherming

Op 23 maart is er een webinar voor PO’s en FG’s waarin leden van de werkgroep de handreiking toelichten.