Phishing, identiteitsfraude, online oplichting, hacking... miljoenen Nederlanders krijgen er jaarlijks mee te maken. Ook gemeenten worden niet ontzien. Daarom adviseert de Agenda Digitale Veiligheid van de VNG bestuurders, (beleids)medewerkers van gemeenten en raadsleden. Met elkaar zorgen we voor meer (bestuurlijke) bewustwording, betrokkenheid en kennisdeling. Met als doel gemeenten te helpen bij het voorkomen, bestrijden en oplossen van cybercriminaliteit en -incidenten. 

Op deze pagina leest u meer over beleid en regelgeving, zoals de NIS2-richtlijn. Daarnaast bieden we concrete handvatten en tools waarmee u direct aan de slag kunt gaan. Heeft u vragen? Neem contact op via teamadv@vng.nl. En word lid van onze online community.

Agenda Digitale Veiligheid 2020 – 2024

De gemeentelijke Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt gemeenten een handelingsperspectief dat aansluit bij de bestuurlijke praktijk. De agenda richt zich op 3 thema’s: informatieveiligheid, digitale incidenten en crises en digitale criminaliteit. De doelen uit de agenda zijn herijkt en omgezet naar een praktisch programmaplan 2022 - 2026. Het beschrijft welke activiteiten de VNG, IBD, ENSIA en verschillende stakeholders ontplooien om de digitale veiligheid binnen gemeenten te verhogen.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Online community

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws, gebruik maken van onze kennisbank en ervaringen uitwisselen met bestuurders en experts? Word dan lid van onze (online) community op Pleio (Plein Overheid).

Meest recente discussies op het VNG-forum

AVG-Privacy

4254 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 april 2024 om 12:01

Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en hun leveranciers willen eenvoudiger tot realistische afspraken komen over het verwerken van persoonsgegevens. Daarom hebben gemeenten, leveranciers en VNG gezamenlijk aan een standaard verwerkersovereenkomst gewerkt. 

Cyber sessions

De Cyber Sessions bestaan uit 5 video's over praktische zaken rond digitale veiligheid: waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee en welke partners heb je nodig?  Ambtenaren OOV (openbare orde en veiligheid) en CISO’s (Chief Information Security Officer) kunnen hierna direct aan de slag met digitale veiligheid.

Publicaties & Brieven

Zie ook

Bent u benieuwd wat anderen doen op het gebied van digitale veiligheid? Kijk dan eens op de pagina's van onze samenwerkingspartners: