De VNG ondersteunt, faciliteert en adviseert gemeenten vanuit de Agenda Digitale Veiligheid bij de digitale transitie. Met elkaar zorgen we voor meer (bestuurlijke) bewustwording, betrokkenheid en kennisdeling. Het doel is om gemeenten te helpen bij het voorkomen, bestrijden en oplossen van cybercriminaliteit en cyberincidenten. Dit doen we samen met onze stakeholders. 

Vanuit de Agenda Digitale Veiligheid krijgen gemeenten concrete handvatten aangereikt die aansluiten bij de bestuurlijke en ambtelijke praktijk. Vragen? Neem contact op via teamadv@vng.nl. En word lid van onze online community.

NIS2: nieuws en updates

De nieuwe Network and Information Systems Directive (NIS2-richtlijn) heeft belangrijke implicaties voor gemeenten als het gaat om toezicht op informatiebeveiliging. In tegenstelling tot de oorspronkelijke richtlijn (uit 2016) vallen (lokale) overheidsinstanties nu ook onder de NIS2.

Lees verder

Agenda Digitale Veiligheid 2020 – 2024

De gemeentelijke Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt gemeenten een handelingsperspectief dat aansluit bij de bestuurlijke praktijk. De agenda richt zich op 3 thema’s: informatieveiligheid, digitale incidenten en crises en digitale criminaliteit. De doelen uit de agenda zijn herijkt en omgezet naar een praktisch programmaplan 2022 - 2026. Het beschrijft welke activiteiten de VNG, IBD, ENSIA en verschillende stakeholders ontplooien om de digitale veiligheid binnen gemeenten te verhogen.

Tools, handreikingen en publicaties

Wilt u als beleidsmaker, bestuurder of raadslid direct aan de slag met digitale veiligheid? Wij helpen u een eind op weg.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Online community

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws, gebruik maken van onze kennisbank en ervaringen uitwisselen met bestuurders en experts? Word dan lid van onze (online) community op Pleio (Plein Overheid).

Meest recente discussies op het VNG-forum

AVG-Privacy

4579 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 1 december 2023 om 09:03

Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en hun leveranciers willen eenvoudiger tot realistische afspraken komen over het verwerken van persoonsgegevens. Daarom hebben gemeenten, leveranciers en VNG gezamenlijk aan een standaard verwerkersovereenkomst gewerkt. 

Cyber sessions

De Cyber Sessions bestaan uit 5 video's over praktische zaken rond digitale veiligheid: waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee en welke partners heb je nodig?  Ambtenaren OOV (openbare orde en veiligheid) en CISO’s (Chief Information Security Officer) kunnen hierna direct aan de slag met digitale veiligheid.

Publicaties & Brieven

Zie ook

Bent u benieuwd wat anderen doen op het gebied van digitale veiligheid? Kijk dan eens op de pagina's van onze samenwerkingspartners: