We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. De overheid maakt de stap naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. Vanouds heeft de overheid privacy- en concurrentiegevoelige gegevens over en voor inwoners en ondernemers. Ook gemeenten hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de beveiliging van deze datasets. Digitalisering is hiermee allang geen ICT-vraagstuk meer. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein nemen toe met verstrekkende gevolgen in de samenleving. Dat vraagt om bestuurlijke keuzes om publieke waarden te borgen. Extra inspanningen en initiatieven zijn nodig om digitale weerbaarheid en het herstelvermogen van de samenleving te versterken.

VNG Cyberoefening

De VNG Cyberoefening is een pakket waarmee gemeenten op relatief eenvoudige wijze zelf kunnen oefenen met het doorleven van een cyberincident. De oefening moet gemeenten en betrokkenen inzicht geven in de werking van de eigen organisatie (opschaling) bij een digitale ontwrichting en handelingsperspectief bieden om de bijzonderheden te herkennen en de crisis goed te managen.

VNG Cybergame

De VNG Cybergame laat de impact zien van een digitaal incident, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Hoe gaat u hier als gemeentebestuurder mee om? Hoe communiceert u en blijft u ‘in control’? De cybergame kan gespeeld worden in veiligheidsregio’s, maar ook binnen gemeenten, samen met het college van B en W. Vanaf 2020 houden we train-de-trainer sessies, zodat gemeentelijke moderatoren de cybergame kunnen inzetten in de eigen organisatie.

Meest recente discussies op het VNG-forum

AVG-Privacy

4094 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 april 2021 om 08:39

Informatie Beveiligingsdienst (IBD)

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de VNG. De IBD  ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD draagt namens gemeenten bij aan de Baseline Informatiebeveiliging  Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Handreikingen privacy en AVG

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Download hieronder de documenten Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie.

 

Standaard verwerkersovereenkomst (VWO)

Download hier de Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Publicaties & Brieven