We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. De overheid maakt de stap naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. Vanouds heeft de overheid privacy- en concurrentiegevoelige gegevens over en voor inwoners en ondernemers. Ook gemeenten hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de beveiliging van deze datasets. Digitalisering is hiermee allang geen ICT-vraagstuk meer. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein nemen toe met verstrekkende gevolgen in de samenleving. Dat vraagt om bestuurlijke keuzes om publieke waarden te borgen. Extra inspanningen en initiatieven zijn nodig om digitale weerbaarheid en het herstelvermogen van de samenleving te versterken.

Nieuws

Agenda

VNG fora

Standaard verwerkersovereenkomst (VWO)

Download hier de Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Handreikingen privacy en AVG

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Download hieronder de documenten Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie.

 

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen