We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. De overheid maakt de stap naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. Vanouds heeft de overheid privacy- en concurrentiegevoelige gegevens over en voor inwoners en ondernemers. Ook gemeenten hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de beveiliging van deze datasets. Digitalisering is hiermee allang geen ICT-vraagstuk meer. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein nemen toe met verstrekkende gevolgen in de samenleving. Dat vraagt om bestuurlijke keuzes om publieke waarden te borgen. Extra inspanningen en initiatieven zijn nodig om digitale weerbaarheid en het herstelvermogen van de samenleving te versterken.

VNG Cybergame 'Train de trainer'

De VNG vindt het belangrijk dat digitale incidenten worden voorkomen. Daarom hebben we een nieuwe cybergame ontwikkeld, speciaal voor gemeentebestuurders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor informatieveiligheid en openbare orde en veiligheid. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

AVG-Privacy

4032 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2020 om 10:44

Informatie Beveiligingsdienst (IBD)

De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de VNG. De IBD  ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD draagt namens gemeenten bij aan de Baseline Informatiebeveiliging  Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Handreikingen privacy en AVG

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Download hieronder de documenten Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie.

 

Standaard verwerkersovereenkomst (VWO)

Download hier de Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)

Publicaties & Brieven