Gemeenten doen volop mee in de transitie naar digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Omdat zij beschikken over gevoelige gegevens, hebben ze de afgelopen jaren grote stappen gezet in de beveiliging van data. De VNG ondersteunt hen daarbij met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en de Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024. Niettemin nemen de dreigingen in het digitale domein toe, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de samenleving. Naast informatiebeveiliging - de basis op orde - moeten gemeenten moeten ook trefzeker reageren op hacks, cybercrime, desinformatie en online aangejaagde verstoringen van de openbare orde. Extra inspanningen zijn nodig. Daarvoor zijn gemeenten in eerste instantie zelf aan zet.

Gemeenten steeds vaker slachtoffer van hack 

In het rapport Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024 (pdf, 263 kB) constateert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG dat de risico’s voor gemeenten groeien. Gemeenten doen al veel om hun informatie goed te beveiligen, maar er is meer nodig. Daarom was Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, te gast bij Nieuwsuur om te spreken over cyberaanvallen, kwetsbaarheden en mogelijke oplossingen.

Digitale veiligheid en de gemeentelijke bestuurder

In het rapport Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024 constateert de Informatiebeveiligingdienst (IBD) van de VNG dat de risico’s voor gemeenten groeien. Het realiseren van de maatregelen en aanbevelingen uit het dreigingsbeeld vraagt om stevige bestuurlijke aandacht en support. Maar hoe ga je als gemeentebestuurder hiermee aan de slag? De VNG heeft de prioriteiten uitgewerkt en doet concrete aanbevelingen. Neem bij vragen vooral contact op met teamadv@vng.nl.

Agenda Digitale Veiligheid 2020 – 2024

De gemeentelijke Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt gemeenten een handelingsperspectief dat aansluit bij de bestuurlijke praktijk. De agenda richt zich op 3 thema’s: informatieveiligheid, digitale incidenten en crises en digitale criminaliteit.
De doelen uit de agenda zijn herijkt en omgezet naar een praktisch programmaplan 2022 - 2026. Het beschrijft welke activiteiten de VNG, IBD, ENSIA en verschillende stakeholders ontplooien om de digitale veiligheid binnen gemeenten te verhogen.

Oefenen met cyberincidenten

Voorbeelden van cyberincidenten

We roepen gemeenten op om te oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en vergroten. Dat kan via onze interactieve crisissimulaties, waarbij deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Daarnaast organiseert het ministerie van BZK de Overheidsbrede Cyberoefening op 31 oktober 2022. Nieuw dit jaar is dat organisaties simultaan kunnen mee-oefenen.

Evenementenkalender

In de evenementenkalender kunt u alle belangrijke evenementen of bijeenkomsten die voor u van belang zijn.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

AVG-Privacy

4259 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 november 2022 om 09:57

Kaartje in de meterkast voor de gemeentesecretaris

Met het 'kaartje in de meterkast' heeft u bij een cyberincident in een oogopslag de juiste contacten en documenten voor handen. De IBD ontwikkelde de tool in nauwe samenwerking met gemeentelijke CISO’s. Op het kaartje staan ook belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op een crisis. De gemeentesecretaris kan dit kaartje (laten) aanpassen aan de eigen (crisis)organisatie en invullen.

Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en hun leveranciers willen eenvoudiger tot realistische afspraken komen over het verwerken van persoonsgegevens. Daarom hebben gemeenten, leveranciers en VNG gezamenlijk aan een standaard verwerkersovereenkomst gewerkt. 

Publicaties & Brieven

Zie ook

Bent u benieuwd wat anderen doen op het gebied van digitale veiligheid? Kijk dan eens op de pagina's van onze samenwerkingspartners: