Minister Grapperhaus (JenV) publiceerde vandaag een nieuwe ministriēle regeling die een intensievere informatie-uitwisseling mogelijk maakt tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computerteams, waaronder de Informatiebeveiligheidsdienst (IBD) van gemeenten.
Update 19/1 Het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan Rijksoverheid en vitale organisaties blijft ongewijzigd. Het NCSC heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.
Voordat je nieuwe digitale toepassingen uitvoert, moet je nadenken over de randvoorwaarden. Daarmee borgen we het publiek belang en het helpt om innovatie te versnellen. Dat zei Nathan Ducastel, directeur I-samenleving, Lokale Democratie en Veiligheid, vandaag in Parijs tijdens de GovTech Summit.
Hoe beïnvloedt kunstmatige intelligentie de gemeente? Hoe kun je het gebruiken? Wat zijn de gevaren voor burger- en mensenrechten? De Raad van Europa besprak deze onderwerpen op 30 oktober.
De VNG vindt het belangrijk dat digitale incidenten worden voorkomen. Daarom hebben we een nieuwe cybergame ontwikkeld, speciaal voor gemeentebestuurders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor informatieveiligheid en openbare orde en veiligheid. Op 31 oktober is de game gelanceerd.
Bij personen of gezinnen die op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen tussen partijen. De wet biedt daarvoor nu onvoldoende handvatten. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving.
Speciaal voor bestuurders en ambtenaren die verantwoordelijkheid zijn voor informatieveiligheid en openbare orde en veiligheid komt de VNG dit najaar met een nieuwe cybergame. Het is een vervolg op de bestaande cybergame van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).
Privacy en gegevensverwerking is een actueel thema binnen gemeenten. In gevallen waar sprake is van een zorg- én veiligheidsvraagstuk, blijken gemeenten knelpunten te ervaren. Vandaar dat we een factheet 'Privacy en gegevensverwerking bij samenwerking rond casussen' hebben opgesteld.
Informatiebeveiliging is een zaak van iedereen, ook het college heeft taken en bevoegdheden. Om u als bestuurder wegwijs te maken, ontwikkelde de VNG de mindmap 'Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde'.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten ingestemd met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) per 1 januari 2020.