Als bestuurder heeft of krijgt u te maken met misbruik, fouten, criminaliteit of aanvallen in de digitale infrastructuur. Uw werkprocessen en bedrijfsvoering zijn grotendeels van ICT afhankelijk en soms heeft een digitale crisis ook impact in de echte wereld.
‘Door de coronacrisis heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot.’ Dat staat in het manifest 'Dichterbij door digitalisering' dat donderdag 20 augustus naar de Tweede kamer is gestuurd.
Onze nieuwe whitepaper geeft inzicht in de toepassingen, regelgeving, privacy en handhaving van drones. Ook bevat de paper handvatten om zelf aan de slag te gaan met drones.
Het digitaal volgen van mensen op (semi-)openbare plekken is een inbreuk op de privacy, die slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. Dit schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de VNG. Hij verzoekt ons om de voorwaarden nog eens te delen met onze leden.
De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.
Heeft u een mening over de voorgestelde Datastrategie en het Witboek kunstmatige intelligentie? Wat mag er vanuit het perspectief van lokale overheden niet ontbreken op dit gebied? Laat het weten aan de Europese Commissie door een publieke consultatie in te vullen.
Op 2 maart vindt het rondetafelgesprek 'Instituties' van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst plaats. De VNG geeft antwoord op de vragen van de commissie.
Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst. De VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk.
Minister Grapperhaus (JenV) publiceerde vandaag een nieuwe ministriēle regeling die een intensievere informatie-uitwisseling mogelijk maakt tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computerteams, waaronder de Informatiebeveiligheidsdienst (IBD) van gemeenten.
Update 19/1 Het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan Rijksoverheid en vitale organisaties blijft ongewijzigd. Het NCSC heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.